Poznaj naszych ekspertów Prawa Pracy

Prelegenci

Program e-konferencji

Zobacz również:

Doktor habilitowany

Monika Gładoch

 

Prof. UKSW, Absolwentka prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, od 2001 r. Radca Prawny, prof. UKSW dr hab. nauk prawnych (tytuł monografii: Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy). Kierownik Katedry Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka Fundacji Batorego, odbyła staż naukowy na uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Praktykowała w niemieckiej kancelarii adwokackiej specjalizującej się w prawie pracy. W latach 2016-2018 była wiceprzewodniczącą Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

 

Skutecznie reprezentowała pracodawców przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zgodności z Konstytucją ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Uczestniczyła w szkoleniach i seminariach zorganizowanych przez Międzynarodową Organizację Pracy.

 

Jest mediatorem w sporach zbiorowych ze związkami zawodowymi (m.in. w PLL „LOT" w 2018 r.). Monika Gładoch w rankingu „Gazety Prawnej" została uznana za jednego z pięćdziesięciu najbardziej wpływowych prawników w Polsce w 2012 r., 2013 r., 2016 r. i 2018 r.

 

Otrzymała nagrodę „Złotego Paragrafu" (dziennika „Gazeta Prawna") w kategorii najlepszy radca prawny 2018 roku.

Na skróty:

Prawnik

Monika Frączek

 

Prawnik Specjalizujący się w Prawie Pracy, przez 16 lat była Głównym Specjalistą w Departamencie Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Uczestniczka prac legislacyjnych w MRPiPS, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i Parlamencie.

 

Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy, w szczególności dotyczących: prawidłowego zatrudniania pracowników, prawidłowego postępowania w razie konieczności zwolnienia pracownika, uprawnień pracowniczych, planowania i rozliczania czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, problematyki pracy tymczasowej.

 

Jest autorką wielu opracowań analitycznych i praktycznych z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników działów personalnych, a także osób zarządzających.

Mecenas, radca prawny

Janusz Zagrobelny

 

Koordynator oddziału warszawskiego Kancelarii Sobczyk & współpracownicy. Z Kancelarią związany od 2012 roku. Pomaga pracodawcom w tworzeniu wewnętrznych aktów prawa zakładowego, w szczególności w sprawach wymagających obsługi również w języku angielskim.

 

Reprezentuje przedsiębiorstwa w sporach sądowych związanych z prawem pracy oraz prawem ubezpieczeń społecznych, w tym w sprawach związanych z oskładkowaniem różnych form zatrudnienia. Pomaga pracodawcom we współpracy z reprezentacją pracowniczą, w szczególności ze związkami zawodowymi, radami pracowników oraz przedstawicielami załogi. Przygotowuje dla Klientów dokumentację związaną z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Zajmuje się sprawami o charakterze transgranicznym związanymi z prawem pracy dotyczącymi m.in. delegowania pracowników na terytorium Unii Europejskiej i poza jej terytorium.

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez wykładowców z CUA, Columbus School of Law we współpracy z UJ. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W zakresie jego specjalizacji znajduje się problematyka compliance, oraz szeroko rozumiane prawo karne, co pozwala na precyzyjne opiniowanie spraw z pogranicza prawa pracy i prawa karnego, m.in. w zakresie odpowiedzialności wykroczeniowej i karnej pracodawców i osób działających za pracodawcę.

Doktor, radca prawny

Iwona Jaroszewska-Ignatowska

 

Partner w Kancelarii Raczkowski, Radca Prawny, doktor nauk prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończyła z wyróżnieniem. Uczestniczka prac komisji sejmowej w 2003 r. nad „europejską" nowelizacją Kodeksu pracy oraz brukselskiego programu Dialogu Społecznego w Unii Europejskiej.

 

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obsłudze prawnej z zakresu prawa pracy. Po odbyciu aplikacji sądowej była dyrektorem działu prawnego firmy doradczej oraz pracowała jako in-house w firmie korporacyjnej, co pozwoliło jej dobrze poznać potrzeby Klientów korporacyjnych i wypracować szczególnie cenione przez Klientów biznesowe podejście do rozwiązywania problemów z obszaru HR. Pracowała również w Biurze Trybunału Konstytucyjnego. Przez kolejne 10 lat prowadziła własną Kancelarię Prawa Pracy, zarządzając 8-osobowym zespołem prawników, obsługując w sposób stały ok. 40 klientów korporacyjnych. Specjalizuje się przede wszystkim w problematyce czasu pracy, także w zakresie wdrożenia oraz działania ERCP, transferów, zwolnień grupowych, programów dobrowolnych odejść, pracy tymczasowej, outsourcingu, wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, rozwiązywaniu umów o pracę, negocjacji ze związkami zawodowymi, w tym również podczas sporów zbiorowych.

 

Szczególnej uwadze polecamy ostatnią publikację Pani Mecenas „Czas Pracy w praktyce. Rozwiązania dotyczące czasu pracy związane z COVID-19" wyd. Wolters Kluwer.

Mecenas, radca prawny

Wojciech Bigaj

 

Radca Prawny, Partner w Kancelarii Baran, Książek, Bigaj, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego; egzamin na radcę prawnego zdał z wynikiem z pierwszej „dziesiątki" w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie; ukończył studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy na Politechnice Krakowskiej (2005).

 

Specjalista i wieloletni praktyk z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie procesowego prawa pracy, reprezentując pracodawców w sporach przed sądami pracy. W prowadzonym doradztwie zajmuje się także tematyką zakładów opieki zdrowotnej i problematyką prawno-pracowniczą związaną z ich funkcjonowaniem.

Prawnik

Anita Gwarek

 

Dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, doświadczony prawnik. Uczestniczka procesu legislacyjnego, od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy wykorzystując swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach poświęconych tej problematyce, zwłaszcza w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień rodzicielskich oraz czasu pracy.

Doktor, radca prawny

Michał Kacprzyk

 

Kancelaria Raczkowski, Doktor nauk prawnych, Radca Prawny, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Kopenhadze (cand.jur. oraz LL.M.), kieruje zespołem Imigracji i Global Mobility. Specjalizuje się w aspektach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców oraz międzynarodową mobilnością pracowników.

 

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie korporacyjnym, włączając w to inwestorów azjatyckich, a także rolę prawnika in-house w banku oraz w spółce Skarbu Państwa. Kieruje zespołem, który zapewnia wsparcie klientom we wszystkich aspektach prawa HR, w których występuje element transgraniczny, a także w zakresie najbardziej efektywnych praktyk dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Mecenas, radca prawny

Jakub Szajdziński

 

Kancelaria Ensis Partner Zarządzający, Radca Prawny, specjalizuje się w pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorstw z sektora nowych technologii, IT, e-commerce, web&mobile, a także obsłudze spółek prawa handlowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Współtworzył drugą część „Biblii e-biznesu", kontynuację bestsellera, nagrodzonego I miejscem w kategorii „Najlepszy poradnik ekonomiczny" przez Gazetę Prawną – nagroda ECONOMICUS 2014. Wraz z Zespołem Kancelarii doradzałem Ministerstwu Rozwoju, jako organowi wspierającemu Ministerstwo Cyfryzacji, w zakresie implementacji Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO) do polskiego porządku prawnego. Miał wpływ na ostateczne brzmienie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (dotyczących RODO) w zakresie udziału organizacji społecznych w postępowaniu prowadzonym przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przeprowadził kilkaset projektów związanych z wdrożeniem procedur dotyczących ochrony danych osobowych oraz GIODO.

Wykładowca

Elżbieta Fijor

 

Wykładowca ds. świadczeń z ubezpieczenia społecznego z ponad 20 letnim doświadczeniem. Wieloletni pracownik Departamentu Zasiłków Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jako przedstawiciel ZUS-u brała udział w audycjach radiowych i telewizyjnych dedykowanych płatnikom składek oraz ubezpieczonym. Uczestniczyła jako ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych w spotkaniach, kongresach, sympozjach i konferencjach. Współautorka poradników i wyjaśnień przepisów kierowanych do Oddziałów ZUS.

Główny księgowy

Iwona Nowak-Przybylska

 

Praktyk z ponad 20 letnim stażem w zawodzie. Od 18 lat Główny Księgowy. Właścicielka Kancelarii Finansowo-Księgowej. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki oraz Nauk Ekonomicznych o kierunkach: Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie Instytucjami Opieki Zdrowotnej i Społecznej. Od 15 lat trener grup szkoleniowych z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, księgowości, rachunkowości finansów, ZFŚS, naliczania płac.

Mecenas

Piotr Wojciechowski

 

Adwokat specjalizujący się w prawie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracyW latach 1998 – 2001 pracował w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

 

W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. Z tego okresu pochodzą pierwsze publikacje dotyczące transferu przedsiębiorstw, prawa urlopowego, czasu pracy czy zakazu konkurencji w stosunkach pracy.W latach 2001 - 2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W okresie merytorycznego kierowania pracami Departamentu Prawnego odpowiedzialny za wskazywanie kierunków interpretacyjnych przepisów prawa pracy stosowanych przez inspektorów pracy. W okresie pracy w Departamencie zaangażowany w działalność dydaktyczną prowadzoną przez Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Wykłady, których słuchaczami byli inspektorzy pracy prowadzone były w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym w szczególności czasu pracy.

 

Autor monografii: „Czas pracy – komentarz dla praktyków" wydany przez ODDK w 2011 r., oraz Komentarza do Kodeksu pracy dla Menedżerów HR w zakresie stosowania przepisów o czasie pracy, wydany przez ODDK Gdańsk w 2014 r. Wykładowca prawa pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Doktor, radca prawny

Daniel Książek

 

Kancelaria Baran Książek Bigaj Wspólnik Zarządzający – Partner, Radca Prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek American Bar Association oraz European Employment Lawyers Association.

 

Napisał pracę doktorską pt. „Miejsce pracy jako istotny element umowy o pracę", która została wyróżniona w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie prawa pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Od 2013 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Były współpracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swoim dorobku posiada liczne publikacje z zakresu prawa pracy, m.in. monografię oraz wzory pism (patrz: Publikacje) Wieloletni praktyk i specjalista z zakresu prawa pracy.

 

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw sądowych z tegoż zakresu. Ze strony Kancelarii odpowiedzialny za stałą obsługę w zakresie prawa pracy Pan Doktor jest osobistym doradcą do spraw prawnych Członków Zarządów, Dyrektorów Zarządzających/Personalnych największych pracodawców działających na terenie Polski.

 

Ponadto jest konsultantem organizacji pracodawców oraz związków zawodowych działających na terenie Polski. Jest również członkiem Rad Nadzorczych spółek kapitałowych obecnych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wymieniany w rankingach Legal 500 EMEA, Chambers and Partners oraz w The International Who's Who of Management Labour and Employment Lawyers.

Chcesz sprawdzić

ofertę dla Ciebie?

Poznaj swoją składkę ubezpieczeniową

 

Aleje Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa

NIP: 758-180-75-28  |  REGON: 140074493

Informacje

Patronat medialny

E-konferencja

Organizator

CENTRUM WIEDZY PRAWNO-PODATKOWEJ FIRMA SZKOLENIOWO-CONSULTINGOWA Anna Denkiewicz-Jamanek, Al. Jerozolimskie 123a 02-017 Warszawa, NIP: 758-180-75-28, REGON: 140074493

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione.

 

 

Realizacja: Landing.pl

Open Brokers Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471759, NIP 5213653013, REGON 146802717, kapitał zakładowy 100.000,00 zł w całości opłacony.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści oraz zdjęć zabronione. Obowiązek informacyjny przed wyrażeniem zgód na przetwarzanie danych (zobacz)

 

 

Realizacja: Landing.pl

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami lub poszukaj odpowiedzi na naszej oficjalnej stronie:

Telefon kontaktowy:

+48 22 357 27 79

Adres e-mail:

szkolenia@cwpp.pl

Oficjalna strona:

CWPP.PL (przejdź)

Kiedy?

22-23 października 2020

Gdzie?

Online

Pakiet korzyści:

- udział w topowej konferencji w konkurencyjnej cenie
- 12 wybitnych ekspertów Prawa Pracy i Płac
- możliwość zadawania pytań prelegentom 
- materiały konferencyjne w formie elektronicznej
- bezpłatny 90 dniowy dostęp do systemu Legalis
- certyfikat potwierdzający udział w e-konferencji

Cena regularna (po 30.09.20r.):

499 zł + 23% VAT

Cena promocyjna (do 30.09.20r.):

399 zł + 23% VAT

Pobierz formularz PDF

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapisz się na konferencję:

Wypełnij formularz tradycyjny:

 

Możesz również skorzystać z naszego formularza zgłoszeniowego w formie PDF. Po wypełnieniu zeskanuj go i wyślij na nasz adres: szkolenia@cwpp.pl

Imię i nazwisko:
Twój e-mail:
Telefon kontaktowy:
Osoby zgłoszone (imię i nazwisko, numer kontaktowy, e-mail)*:
Nazwa firmy*:
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)*:
NIP*:
* Oświadczamy, iż akceptujemy warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do dokonania opłaty w szkoleniu w zgodzie z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach
Akceptujemy
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CENTRUM WIEDZY PRAWNO-PODATKOWEJ FIRMA SZKOLENIOWO-CONSULTINGOWA Anna Denkiewicz-Jamanek, NIP: 758-180-75-28, REGON: 140074493, moich danych osobowych w celu kontaktu oraz odpowiedzi na przesłaną przeze mnie wiadomość, w zgodzie i na zasadach zasad określonych w Polityce prywatności
Wyrażam zgodę
* Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od CENTRUM WIEDZY PRAWNO-PODATKOWEJ FIRMA SZKOLENIOWO-CONSULTINGOWA Anna Denkiewicz-Jamanek, NIP: 758-180-75-28, REGON: 140074493
Wyrażam zgodę
Wyślij zgłoszenie
Wyślij zgłoszenie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę, wypełnij wszystkie wymagane pola!
Imię i nazwisko:
Twój e-mail:
Telefon kontaktowy:
Osoby zgłoszone (imię i nazwisko, nr tel, e-mail)*:
Nazwa firmy*:
Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)*:
NIP*:
* Oświadczamy, iż akceptujemy warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu oraz zobowiązujemy się do dokonania opłaty w szkoleniu w zgodzie z postanowieniami Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach
Akceptujemy
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CENTRUM WIEDZY PRAWNO-PODATKOWEJ FIRMA SZKOLENIOWO-CONSULTINGOWA Anna Denkiewicz-Jamanek, NIP: 758-180-75-28, REGON: 140074493, moich danych osobowych w celu kontaktu oraz odpowiedzi na przesłaną przeze mnie wiadomość, w zgodzie i na zasadach zasad określonych w Polityce prywatności
Wyrażam zgodę
* Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych, w tym w szczególności o nowych ofertach ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną pochodzących od CENTRUM WIEDZY PRAWNO-PODATKOWEJ FIRMA SZKOLENIOWO-CONSULTINGOWA Anna Denkiewicz-Jamanek, NIP: 758-180-75-28, REGON: 140074493
Wyrażam zgodę
Wyślij zgłoszenie
Wyślij zgłoszenie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Wypełnij proszę wymagane pola!